Aby wyświetlić tę stronę, musisz zainstalować Flash Player 9+.!

Pobierz Adobe Flash Player

Bank Pekao S.A. Opole
50 1240 5178 1111 0010 3728 8021

Linki

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Aktualna liczba gości online: 2

Dzisiaj jest: 22.06.2021r.

Śpiewający wolontariat

Na takie koncerty, to artyści muszą wybierać się do publiczności, a nie odwrotnie. Sceną jest kaplica, a słuchaczami pacjenci Centrum Opieki Paliatywnej Caritas w Starych Siołkowicach. Co roku muzyczne odwiedziny w hospicjum realizuje, obchodzący jubileusz 30-lecia działalności zespół "Siołkowiczanki". Kulturalna wizytówka Gminy Popielów występy dla mieszkańców i pracowników paliatywnej placówki wpisała w program swoich tournée.

W sobotę 16. stycznia br., godzinny, galowy koncert kolęd, pastorałek i biesiadnych standardów, wysłuchało - dzięki telewizyjnej transmisji z kaplicy - 28 pacjentów Centrum.
- Jesteśmy współodpowiedzialni za Hospicjum Caritas. Jego pacjenci to równocześnie mieszkańcy naszych Starych Siołkowic - mówi sołtys miejscowości i liderka "Siołkowiczanek" Danuta Izydorczyk. - To dla nas zaszczyt, koncertować i dawać trochę radości ludziom obarczonym cierpieniem i tym, którzy bezustannie im służą. Dla wszystkich pań naszego zespołu, występ w Centrum Opieki Paliatywnej to obowiązek serca, zaszczyt i rekolekcje.
Wolontariat może przybierać różne twarze. Zespół "Siołkowiczanki" daje przykład nowoczesnego pomagania. Nie potrzebuje ono spektakularnych pokazów i wielkich wyrzeczeń. Wystarczy w ramach swoich obowiązków, tak „po drodze”, poświęcić odrobinę aktywności, czasu i entuzjazmu człowiekowi, który w hospicyjnym pokoju czeka na wezwanie Stwórcy do wejścia w radość i szczęśliwość wieczną.

opr. Artur Wilpert

 

 

Pomoc Fundacji PKO Banku Polskiego

Dzięki darowiźnie Fundacji PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, Caritas Diecezji Opolskie mogła zakupić 1.075 sztuk podkładów jednorazowych Molinea Plus 60x90 firmy Hartmann. Artykuły higieniczne przekazano do Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach. Będą one wykorzystane w pielęgnacji ciężko chorych i umierających pacjentów. Wartość darowizny wyniosła 1.860 złotych. W imieniu pacjentów Centrum oraz Caritas Diecezji Opolskiej dziękujemy za udzieloną pomoc.

personel Centrum Opieki Paliatywnej

 

 

Troska Kościoła o chorych

Msza św., celebrowana przez Rudolfa Pierskałę, biskupa pomocniczego diecezji opolskiej, w asyście księży dyrektorów Caritas Polska, Diecezji Opolskiej i Archidiecezji Katowickiej, otworzyła w piątek 27. lutego br. jednodniowe sympozjum nt. „Troska Kościoła o chorych” Spotkanie odbywało się w ośrodku Skowronek w Głuchołazach.

W obrazowych słowach ksiądz biskup opisał sytuację osób chorych i starszych i rolę pielęgniarek Caritas w ich życiu. Podkreślił znaczenie wiary w życiu cierpiących i w postawie pielęgnujących. Czerpiąc inspirację z Ewangelii biskup przedstawił katalog ośmiu błogosławieństw chorego i starego człowieka.
W dalszej części sympozjum prelegenci referowali konkretne formy kościelnej opieki nad chorymi. Ks. Zdzisław Tomziński z Archidiecezjalnego Hospicjum w Katowicach przedstawił opiekę paliatywno-hospicyjną w terminalnej fazie życia pacjentów i ich rodzin. O specyfice 23-letniej działalności Stacji Opieki Caritas na terenie diecezji opolskiej opowiadały pielęgniarki Monika Kocot, Beata Ściupider, Anna Wójcik i Sonia Gielzok. Działalność gabinetów rehabilitacyjnych Caritas przedstawił pracownik gabinetu w Dobrzeniu Wielkim Roland Pampuch. Prelegent przekonywał, że ze stanowisk usprawniania, które są blisko można korzystać często i szybko, a taki jest sens rehabilitacji.
Znaczącym gościem sympozjum był Tomasz Uher, dyrektor Opolskiego Oddziału NFZ. Wykładowca podkreślił, że pielęgniarki Caritas pracują przede wszystkim na terenach wiejskich, które podrażają proces opieki. Atutem Caritas jest zatrudnianie pielęgniarek w pełnym wymiarze czasu pracy, co podnosi komfort pracy personelu medycznego i dostępność usług dla pacjenta. Na podstawie wykresów wskazywał mocne strony opieki świadczonej przez placówki Caritas.
Druga część sympozjum miała postać tryptyku: chorzy w oczach duszpasterza, administracji publicznej i rodziny. Nie bez wzruszenia o swoich duszpasterskich spotkaniach z ludźmi chorymi opowiadał ks. infułat Edmund Podzielny, proboszcz katedry opolskiej. W superlatywach opisywali pracę pielęgniarek i rehabilitantów Caritas przedstawiciele samorządów: Andrzej Puławski, wójt gminy Murów oraz Konrad Wacławczyk, wiceburmistrz Kolonowskiego. Ich opiniom wtórował Erwin Marschollek, w-ce wójt gminy Dąbrowa, który z punktu widzenia rodziny chorego relacjonował sens działania placówek leczniczych Caritas.
Na zakończenie sympozjum uczestnicy spotkali się w sali balowej ośrodka Skowronek i spożyli obiad. Również ta okoliczność była okazją do podsumowania bogatej i wielostronnej działalności leczniczej Caritas Diecezji Opolskiej. O. Hubert Matusiewicz, z-ca dyrektora Caritas Polska, przywołał słowa papieża Franciszka o Kościele jako szpitalu polowym dla wielu zranionych ludzi. Kościół w sensie dosłownym i przenośnym, materialnym i duchowym musi zajmować się ranami ludzi. Lekiem na nie jest Boże miłosierdzie, boskie przebaczenie i ludzka dobroczynność.

opr. Anna Spałka

 

Sympozjum Caritas w Skowronku

Rok 2015 jest rokiem jubileuszu 25-lecia wielu Caritas Diecezjalnych w Polsce m.in. Caritas Diecezji Opolskiej. Caritas Polska jako organ koordynujący działalność Caritas w Polsce przygotowała program całorocznych obchodów, w których każdy miesiąc poświęcony jest jednemu zakresowi działalności charytatywnej. Miesiąc luty poświęcony jest osobom chorym.
Caritas Diecezji Opolskiej, która od lat prowadzi wiele form działalności leczniczej i posiada duże doświadczenie na polu posługiwania chorym, została zaproszona przez Caritas Polską do współpracy i zaprezentowania swoich inicjatyw w obszarze pomocy osobom w chorobie. Prezentacja działań będzie okazją do zwrócenia uwagi opinii publicznej na głos i rolę Kościoła w omawianym temacie. Osoby chore potrzebują nie tylko technicznie poprawnej pomocy medycznej, nowoczesnych urządzeń, komfortowych miejsc leczenia i pobytu ale także wsparcia psychicznego i duchowego, człowieczeństwa, serdecznej uwagi, obecności personelu medycznego o wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych.
W związku z powyższym, w najbliższy piątek 27. lutego 2015 r. w ośrodku Skowronek w Głuchołazach, Caritas Diecezji Opolskiej zorganizuje jednodniowe sympozjum nt. Troska Kościoła o chorych. Do udziału w sympozjum zaproszonych zostało 120 gości z diecezji, województwa i kraju.

 


Poniżej plan sympozjum

 

Plan obchodów Roku Caritas z udziałem
Caritas Polska i Caritas Diecezji Opolskiej
przy współudziale
Caritas Archidiecezji KatowickiejSympozjum „Troska Kościoła o chorych”

Głuchołazy, 27 lutego 2015 r.

 

09:00 – 09:30 - Rejestracja osób zaproszonych -  Ośrodek  „Skowronek”

09:30 – 14:00 - Spotkanie medycznego środowiska Caritas i zaproszonych Gości
moderator sympozjum Ks. Arnold Drechsler - Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej

09.30 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Rudolfa Pierskały -  Biskupa Pomocniczego Diecezji Opolskiej - Kaplica Ośrodka

10.30 – Rozpoczęcie sympozjum -  „Troska Kościoła o chorych” - Ks. Arnold Drechsler

10.40 – Chory i rodzina, ante et post mortem - Ks. Zdzisław Tomziński - Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach

11.00 – Stacje Opieki Caritas - 23 lata w służbie chorym, pielęgniarska opieka środowiskowa, długoterminowa i paliatywno - hospicyjna - Monika Kocot

11.35 – Usprawnianie lecznicze w środowisku - gabinety rehabilitacyjne - Roland Pampuch

11.50 – Opieka medyczna w miejscu zamieszkania - doświadczenia i perspektywy współpracy NFZ i Caritas Diecezji Opolskiej - Tomasz Uher - Dyrektor Oddziału Opolskiego NFZ

Dyskusja

12:30 – 12:50 - Przerwa kawowa

12:50 – 14:00 - Panel dyskusyjny - Opieka środowiskowa nad chorym
1. Ks. inf. Edmund Podzielny - Troska o chorych w parafii
2. Przedstawiciele władz samorządowych z Kolonowskiego i Murowa - Troska    gminy o ludzi chorych i starszych – Andrzej Puławski i Konrad Wacławczyk
3.  Przedstawiciele rodzin chorych - Ludzie chorzy i starzy najchętniej przebywają    we własnym domu – Erwin Marschollek

Podsumowanie i zakończenie sympozjum

14:00 – 15:00   - Obiad w Sali Balowej ośrodka


Zapraszamy

 

Rusza najbardziej popularna kościelna akcja pomocy.

XXI Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przypada w roku jubileuszowym, w którym Caritas Diecezji Opolskiej obchodzi 25. lecie swojej działalności. Opolska Caritas uczestnicy w Wigilijnym Dziele od samego początku. Cieszy nas świadomość, że pomimo upływającego czasu i sytuacji demograficznej jaka panuje w naszej diecezji, ilość rozprowadzanych świec utrzymuje się na stałym poziomie i przekracza 80 tysięcy.

Zapewne składają się na to wymowa duchowa i przesłanie religijne wigilijnej świecy, powściągliwa promocja i kampania reklamowa Dzieła, zaufanie wiernych do instytucji i wolontariuszy Caritas, a także autorytet duszpasterzy oraz pośrednictwo parafii.
Środki pozyskane z Wigilijnego Dzieła zostaną przeznaczone w części na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin, a w drugiej części na dofinansowanie projektów dla dzieci organizowanych przez Parafialne Zespoły Caritas. Regulamin przyznawania dotacji i sposób ich rozliczenia zostanie podany do wiadomości Parafialnych Zespołów Caritas i umieszczony na stronach www.caritas.diecezja.opole.pl w marcu 2015 roku.
Caritas Diecezji Opolskiej przygotowała 18 tysięcy dużych świec oraz 63 tysiące małych. Nabywając świece wierni składają ofiary w wysokości 12 zł. za dużą i 5 zł. za małą. Kwota 50 groszy z każdej świecy pozostaje do dyspozycji Parafialnego Zespołu Caritas i zostanie wykorzystana na pomoc dzieciom świadczoną w parafiach. 10 gr. z każdej świecy trafi do dzieci w najuboższych krajach świata za pośrednictwem Caritas Polskiej.
Zachęcamy wszystkich do nabywania wigilijnych świec i korzystania z okazji do dobroczynności. W ubiegłym roku z Wigilijnego Dzieła sfinansowano wypoczynek wakacyjny dla 336 dzieci.

Ks. dr Arnold Drechsler
Dyr. Caritas Diecezji Opolskiej

 

 

Trzy studentki Uniwersytetu Opolskiego

Nazywamy się Żaneta Wiora, Żaneta Pluta i Joanna Gacka. Jesteśmy studentkami Uniwersytetu Opolskiego, studiujemy pracę socjalną na III roku. W ramach Projektu Naukowego postanowiłyśmy wesprzeć Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach, zdobywając pieniądze na zakup sprzętu medycznego, niezbędnego w leczeniu hospicyjnym.

Szanowni Państwo,
dzięki waszej hojności i życzliwości cel naszego projektu został zrealizowany. Uzyskałyśmy 10.942,81 zł. Ta kwota pozwoliła na wyposażenie Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach w dwie nowe pompy infuzyjne, elektryczny podnośnik, rolki do przesuwania pacjentów, dwa ciśnieniomierze, drabinkę do podciągania oraz niezbędne lekarstwa.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania panu kierownikowi Grzegorzowi Węsiorze za pomoc w przeprowadzeniu projektu i udzielone wsparcie. Księdzu Arnoldowi Drechslerowi, Dyrektorowi Caritas Diecezji Opolskiej za współpracę oraz przyjęcie nas do grona wolontariuszy Caritas. Następnie wszystkim mieszkańcom parafii Dobrzeń Wielki na czele z księdzem proboszczem Janem Polokiem i wikarym Tadeuszem Dziedzicem, wiernym parafii Kup z księdzem proboszczem Andrzejem Ogasą, a także Ojcu Hubertowi przełożonemu Kościoła  Franciszkanów w Opolu. Słowa wdzięczności kierujemy również do prezesa firmy PKS Cargo pana Norberta Lepicha, Salonu Fryzur MARGO pani Małgorzaty Jędrzejko oraz właścicielki Zakładu Usługowo–Handlowego Narok Term Tere pani Teresy Krause-Ofiera. Dziękujemy także osobie prywatnej pani Elżbiecie Smandzik. Państwa wspaniałomyślna pomoc umożliwiła nam zrealizowanie naszych zamierzeń.
opr. Żaneta Wiora, Żaneta Pluta, Joanna Gacka.

Podziękowanie
p. mgra Grzegorza Węsiory, kierownika Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom, którzy wsparli akcję zbierania pieniędzy na zakup sprzętu medycznego i leków, niezbędnych w leczeniu hospicyjnym. Zebrana kwota w wysokości 10.942,81 zł. została przekazana naszemu Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach przez trzy studentki Uniwersytetu Opolskiego Żanetę Wiorę, Żanetę Plutę i Joannę Gacka. Wyrażam wdzięczność organizatorkom zbiórki oraz wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wzięli udział w szlachetnej inicjatywie, niosącej pomoc pacjentom naszego hospicjum.

 

 

Więcej…