Aby wyświetlić tę stronę, musisz zainstalować Flash Player 9+.!

Pobierz Adobe Flash Player

Bank Pekao S.A. Opole
50 1240 5178 1111 0010 3728 8021

Linki

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Aktualna liczba gości online: 2

Dzisiaj jest: 27.01.2021r.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do ZOL

 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opieki Leczniczej ZOL:

 • skierowanie do zakładu opiekuńczo leczniczego w Starych Siołkowicach
 • zaświadczenie lekarskie
 • wywiad pielęgniarski
 • karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL

Warunki do przyjęcia:

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel (wg karty kwalifikacji) uzyskał od 0 do 40 pkt Ocenę tą dokonuje się wraz wnioskiem oraz w dniu przyjęcia do zakładu.

Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • Stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych – bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie).
 • Terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna).
 • Współistniejąca choroba zakaźna.
 • Zaburzenia i choroby psychiczne
 • Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Procedura przyjęcia:

 1. Przesłanie do ZOL w St. Siołkowicach:
  • Skierowania na leczenie, wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Wyników badań laboratoryjnych i EKG wykonanych w ostatnich 1-6 miesięcy w zależności od jednostek chorobowych i wskazań lekarskich (morfologia, O.B., badanie ogólne moczu, Aspat, Alat, bilirubina, cukier i kreatynina we krwi, OWA do 75 roku życia, HBS), RTG klatki piersiowej wykonane w ostatnim roku, odpisów aktualnych konsultacji specjalistycznych, odpisów kart informacyjnych oraz innych dokumentów z dotychczasowego leczenia.
  • Zaświadczenia lekarskiego (załącznik nr 1) wydanego przez lekarza kierującego.
  • Wywiadu pielęgniarskiego (załącznik nr 2) przeprowadzonego przez pielęgniarkę środowiskową.
  • Karty kwalifikacyjnej pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL
  • Dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie (decyzja ZUS) albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w ZOL.
  • Dowodu ubezpieczenia.
 2. Otrzymanie z ZOL zawiadomienia o terminie rozpoczęcia leczenia.
 3. W dniu przyjęcia dokonuje się w zakładzie ocenę stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (jak w karcie kwalifikacyjnej). Jeżeli ocena przekracza 40 pkt pacjent nie może być przyjęty do zakładu.
 4. Długość pobytu ustala lekarz ZOL indywidualnie dla każdego pacjenta (nie przewiduje się pobytu stałego).

Finansowanie świadczeń medycznych:

Koszty leczenia i rehabilitacji ubezpieczonych pacjentów pokrywa Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu,

Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia – renty czy emerytury.