Troska Kościoła o chorych

Msza św., celebrowana przez Rudolfa Pierskałę, biskupa pomocniczego diecezji opolskiej, w asyście księży dyrektorów Caritas Polska, Diecezji Opolskiej i Archidiecezji Katowickiej, otworzyła w piątek 27. lutego br. jednodniowe sympozjum nt. „Troska Kościoła o chorych” Spotkanie odbywało się w ośrodku Skowronek w Głuchołazach.

W obrazowych słowach ksiądz biskup opisał sytuację osób chorych i starszych i rolę pielęgniarek Caritas w ich życiu. Podkreślił znaczenie wiary w życiu cierpiących i w postawie pielęgnujących. Czerpiąc inspirację z Ewangelii biskup przedstawił katalog ośmiu błogosławieństw chorego i starego człowieka.
W dalszej części sympozjum prelegenci referowali konkretne formy kościelnej opieki nad chorymi. Ks. Zdzisław Tomziński z Archidiecezjalnego Hospicjum w Katowicach przedstawił opiekę paliatywno-hospicyjną w terminalnej fazie życia pacjentów i ich rodzin. O specyfice 23-letniej działalności Stacji Opieki Caritas na terenie diecezji opolskiej opowiadały pielęgniarki Monika Kocot, Beata Ściupider, Anna Wójcik i Sonia Gielzok. Działalność gabinetów rehabilitacyjnych Caritas przedstawił pracownik gabinetu w Dobrzeniu Wielkim Roland Pampuch. Prelegent przekonywał, że ze stanowisk usprawniania, które są blisko można korzystać często i szybko, a taki jest sens rehabilitacji.
Znaczącym gościem sympozjum był Tomasz Uher, dyrektor Opolskiego Oddziału NFZ. Wykładowca podkreślił, że pielęgniarki Caritas pracują przede wszystkim na terenach wiejskich, które podrażają proces opieki. Atutem Caritas jest zatrudnianie pielęgniarek w pełnym wymiarze czasu pracy, co podnosi komfort pracy personelu medycznego i dostępność usług dla pacjenta. Na podstawie wykresów wskazywał mocne strony opieki świadczonej przez placówki Caritas.
Druga część sympozjum miała postać tryptyku: chorzy w oczach duszpasterza, administracji publicznej i rodziny. Nie bez wzruszenia o swoich duszpasterskich spotkaniach z ludźmi chorymi opowiadał ks. infułat Edmund Podzielny, proboszcz katedry opolskiej. W superlatywach opisywali pracę pielęgniarek i rehabilitantów Caritas przedstawiciele samorządów: Andrzej Puławski, wójt gminy Murów oraz Konrad Wacławczyk, wiceburmistrz Kolonowskiego. Ich opiniom wtórował Erwin Marschollek, w-ce wójt gminy Dąbrowa, który z punktu widzenia rodziny chorego relacjonował sens działania placówek leczniczych Caritas.
Na zakończenie sympozjum uczestnicy spotkali się w sali balowej ośrodka Skowronek i spożyli obiad. Również ta okoliczność była okazją do podsumowania bogatej i wielostronnej działalności leczniczej Caritas Diecezji Opolskiej. O. Hubert Matusiewicz, z-ca dyrektora Caritas Polska, przywołał słowa papieża Franciszka o Kościele jako szpitalu polowym dla wielu zranionych ludzi. Kościół w sensie dosłownym i przenośnym, materialnym i duchowym musi zajmować się ranami ludzi. Lekiem na nie jest Boże miłosierdzie, boskie przebaczenie i ludzka dobroczynność.

opr. Anna Spałka